DOŁĄCZ DO BARWNEGO KLUBU I KORZYSTAJ Z RABATÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO BARWNY KLUB

REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM MAJ

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym działającym pod adresem https://sklep.barwa.com.pl/ (zwany w dalszej części „Sklepem"), za pośrednictwem którego sprzedawane są artykuły znajdujące się w ofercie Sklepu (zwane w dalszej części „Towarem/ami").

2. Sklep prowadzony jest przez spółkę Barwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „Sprzedawcą"), ul. T. Szafrana 11, 30-363 Kraków, wpisaną pod numerem 64185 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS. NIP spółki 677 21 52 003, REGON 357118127.
3. Za pośrednictwem Sklepu dokonywana jest sprzedaż wyłącznie Towarów produkowanych przez Sprzedawcę.

4. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest Sprzedawca, z którym można kontaktować się drogą pocztową, kierując korespondencję na adres siedziby Sprzedawcy, wymieniony w pkt 2 powyżej bądź poprzez przesłanie korespondencji elektronicznej na adres e-mail sklep@barwa.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 662 38 25.

5. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu w postaci opisu każdego artykułu. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu informacje na temat Towarów oraz ich ceny dotyczą wyłącznie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu.

6. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.
7. Towar nabywany za pośrednictwem Sklepu dostarczany jest do miejsca i pod adres wskazany w zamówieniu.

II. KLIENT

1. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu (zwanym dalej „Klientem") może być zarówno przedsiębiorca jak i Konsument. Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument"). Zamówienia wysyłane za granicę mogą być składane tylko i wyłącznie przez Konsumenta.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są:
- Klient, o którym mowa w powyższym pkt II.1,
- Sprzedawca.
3. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem. Potwierdzenie faktu zapoznania się z treścią Regulaminu stanowi warunek złożenia zamówienia.
4. Klient ma możliwość składania zamówień jednorazowych bez rejestracji lub dokonania rejestracji poprzez założenie Konta Klienta.
5. Rejestracja i utworzenie Konta Klienta w Sklepie dokonywane są jednorazowo. W celu zalogowania się na stronie Sklepu należy korzystać z nazwy użytkownika i hasła ustalonych podczas rejestracji. Nazwa użytkownika i hasło mają charakter poufny. Po prawidłowym zalogowaniu do Konta w Sklepie Klient ma możliwość aktualizacji danych.

III. CENA I TOWAR

1. Sprzedawca zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu w postaci ilustrowanego zdjęciem opisu każdego artykułu.
2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Zmiany cen Towarów, wprowadzane przez Sprzedawcę, nie będą dotyczyły umów zawartych przed ich wprowadzeniem, także w przypadku, jeśli do tego czasu nie zostały one wykonane.
4. Sprzedaż dokonywana za pośrednictwem Sklepu może być objęta akcjami promocyjnymi Sprzedawcy (np. wyprzedaże, obniżki cen, sprzedaż objęta voucherami itp.). Szczegółowe zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo ogłaszane przez Sprzedawcę w publikacjach regulujących ich przebieg i czas trwania.
5. Warunkami sprzedaży promocyjnej nie będą objęte transakcje, które zostały zawarte przed rozpoczęciem akcji promocyjnej, także w przypadku, jeśli do tego czasu nie zostały one wykonane.

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie każdorazowo składanego zamówienia Klienta.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest możliwe po:
a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu i założeniu Konta w Sklepie, jeśli Klient wyrazi chęć dokonania rejestracji;
b) zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu;
c) wypełnieniu formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu i wysłaniu go do Sklepu poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" po zalogowaniu do Konta Klienta bądź w przypadku nieposiadania takiego Konta – wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia jednorazowego.
4. Podczas przeglądania oferty Sklepu, Klient ma możliwość wyboru Towarów, które chce zakupić poprzez naciśnięcie przycisku „do koszyka". Po dokonaniu wyboru Towarów i przejściu do Koszyka Klienta Klient ma możliwość złożenia zamówienia na wybrane Towary.
5. W zamówieniu Klient dokonuje w szczególności:
- wyboru asortymentu i ilości sztuk zamawianych Towarów;
-
podania swoich danych osobowych oraz adresu dostawy, o ile Klient nie dokonał rejestracji w Sklepie;
- wyboru potwierdzenia transakcji (paragon fiskalny, faktura VAT);
-
wyboru formy płatności.
6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym bądź formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru.
7. W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania zamówienia jego adresu e-mail, wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail; treść otrzymanej w tej formie informacji zostanie przekazana w formie nadającej się do bezpośredniego wydruku.
8. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą otrzymania zamówienia Klienta przez Sprzedawcę, co zostanie potwierdzone wysłaniem informacji o przyjęciu zamówienia na adres e-mail Klienta.

V. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Sprzedawca akceptuje następujące sposoby płatności za zamówione w Sklepie Towary:
- Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
• Visa,
• Visa Electron,
• MasterCard,
• MasterCard Electronic,
• Maestro.
- przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu Blue Media;
- przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty;
- gotówką za pobraniem.

Koszty dostawy kurierem DPD (przedpłata):
- zamówienie do 100 zł – koszt 16,90 zł
- zamówienie powyżej 100 zł – gratis*

Koszty dostawy kurierem InPost (przedpłata):
- zamówienie do 100 zł – koszt 14,90 zł
- zamówienie powyżej 100 zł – gratis*

Koszty dostawy Paczkomaty InPost (przedpłata):
- zamówienie do 100 zł – koszt 14,90 zł
- zamówienie powyżej 100 zł – gratis

Koszty dostawy przesyłki kurierem DPD (za pobraniem) :

- niezależnie od wysokości zamówienia – koszt 19,90 zł

*Darmowa dostawa dla zamówień o wartości powyżej 100 zł dotyczy jedynie wysyłek na terenie Polski.

2. W przypadku płatności przelewem na zasadzie przedpłaty Sprzedawca oczekiwać będzie na wpłacenie należności przez Klienta przez okres 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli kwota należności za zakupione Towary w w/w terminie nie wpłynie na konto serwisu Blue Media bądź na konto Sprzedawcy, Sprzedawca uprawniony będzie złożyć Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach ogólnych.
3. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
4. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej.
5. Cena przesyłki uzależniona jest od wartości zamawianego Towaru i zostanie każdorazowo wyraźnie podana w trakcie procedury składania zamówienia, przy czym  jeżeli wartość zamówionego Towaru przekraczać będzie 100,00 zł brutto, wówczas przy przedpłacie Towar zostanie przesłany bezpłatnie a za pobraniem za dodatkową -opłatą zgodną z taryfą firmy kurierskiej, obowiązującą za ten wariant przesyłki.

6. Faktura VAT jest przesyłana w formie elektronicznej na adres z zamówienia. Na prośbę klienta Sprzedawca wystawia FV w formie papierowej i wysyła na adres wskazany przez klienta w notatce do zamówienia.

7. Faktura VAT do paragonu może być wystawiona jedynie w przypadku, gdy Klient zamieści NIP na paragonie. Faktury do paragonów bez NIP nie będą wystawiane.

8. Wystawienie faktury VAT możliwe jest tylko w przypadku:
- zaznaczenia tej formy, przy składaniu zamówienia w odpowiednim miejscu;
- późniejsze wystawienie faktury do paragonu w przypadku podania NIP do paragonu w momencie składania zamówienia.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

10. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku zapłaty kartą kredytową lub przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy, w przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem serwisu Blue Media – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku tego serwisu.

11. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym Klient ma 30 dni kalendarzowych na jego odbiór z siedziby firmy - Kraków, Tadeusza Szafrana 11. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane, a pieniądze po wcześniejszym kontakcie, zwrócone na konto Klienta.

12. Jeżeli klient złoży zamówienie do Paczkomatu, którego nie odbierze w terminie, konieczna jest dopłata za ponowne nadanie przesyłki. W przeciwnym wypadku po 14 dniach kalendarzowych od dnia przyjęcia na magazyn zamówienie zostaje anulowane, a pieniądze po wcześniejszym kontakcie zwrócone na konto Klienta.

13. Przesyłki realizowane są także poza terenem Rzeczypospolitej. 

Koszty dostawy dla przesyłek zagranicznych:
Austria, Dania, Holandia - 80 zł.
Niemcy - 50 zł.
Francja - 100 zł.
Irlandia - 120 zł.
Czechy, Słowacja - 40 zł.
Hiszpania - 149 zł.
Nie realizujemy wysyłek do Wielkiej Brytanii.

12. Ceny dotyczą paczek do 31,5 kg. W przypadku cięższych paczek koszt jest ustalany indywidualnie z klientem.

13. W przypadku wysyłki paczki do regionu, który jest objęty opłatą strefową cena przesyłki może ulec zmianie, o czym klient zostanie poinformowany.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionego Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zakupionego Towaru.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę, tj. Spółkę BARWA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) – dane teleadresowe, na które Konsument może skierować oświadczenie o odstąpieniu od umowy, znajdują się w pkt I.4 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy zgodnie z postanowieniem jak w pkt. VI.2 niniejszego Regulaminu powoduje, że umowę uważa się za niezawartą.
5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, zgodnie z pkt V.6 Regulaminu, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu zakupionych Towarów lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać zakupione Towary na adres Sprzedawcy, tj.: Barwa Sp. z o.o., ul. T. Szafrana 11, 30–363 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zakupione Towary przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych Towarów.
8. Zwrotu Towaru należy w miarę możliwości dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Konsumenta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.
9. Ze względu na charakter zakupionych Towarów prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt VI Regulaminu nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
- jeżeli opakowanie Towaru zostało otwarte po dostarczeniu a otwarcie opakowania powoduje, że nie można zwrócić Towaru ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
- jeśli zakupiony Towar został wytworzony na indywidualne zamówienie Konsumenta zgodnie z jego wymaganiami.
10. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt VI Regulaminu nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

VII. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową. Poczynając od dnia 25 grudnia 2014 roku Klient uprawniony będzie do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej dostarczonego Towaru. Klientowi przysługuje również prawo do złożenia reklamacji w przypadku zaistnienia problemów wywołanych niewłaściwym działaniem oprogramowania Sklepu.
2. Jeśli doszło do uszkodzenia lub ubytku Towaru podczas dostawy, Klient musi zgłosić zastrzeżenia i spisać protokół szkody z kurierem w momencie doręczenia. Bez spisanego protokołu szkody, reklamacja nie będzie uznana przez spedytora, co jest równoznaczne z nieuznaniem jej przez Naszą firmę.
3. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje za pośrednictwem poczty na adres: Barwa Sp. z o.o., ul. T. Szafrana 11, 30–363 Kraków z dopiskiem „Sklep internetowy – reklamacje" lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@barwa.com.pl.  
4. Reklamacja winna zawierać co najmniej: dane osobowe Klienta, dane kontaktowe, opis stwierdzonej wady Towaru lub nieprawidłowości w działaniu oprogramowania Sklepu, treść żądań reklamującego. Jeśli reklamacja dotyczy zakupionych w Sklepie Towarów – Klient winien przesłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, wskazany powyżej w pkt VII.2 Regulaminu.
5. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. Jeśli reklamowany Towar zostanie przesłany do Sprzedawcy w terminie późniejszym, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od daty nadesłania reklamowanego Towaru.
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, reklamowany Towar zostanie stosownie do dyspozycji Klienta wymieniony na wolny od wad, nastąpi obniżenie jego ceny lub zwrot ceny kupna (odstąpienie od umowy przez Klienta). Z powodu charakteru sprzedawanych Towarów niemożliwe jest dokonanie w reklamowanych Towarach usunięcia ewentualnej wady Towaru (naprawa Towaru) i tej treści żądanie reklamacyjne Klienta nie będzie mogło być uwzględnione.
7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w przypadku wykrycia wady nabytego Towaru przed upływem 2 lat od dnia wydania tego Towaru Klientowi. Roszczenie Klienta o wymianę nabytego Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W tym samym terminie Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady zakupionego Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru.
8. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie Towaru, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie Towaru niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w ramach Sklepu.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe Klientów mogą być również przetwarzane przez Sprzedawcę dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.  

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia składanie oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie warunkiem realizacji zamówienia.

5. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klientów przez cały czas istnienia Konta w Sklepie, przez okres realizacji zamówień, a także przez okres pełnych pięciu lat następujących po roku, w którym Klient złożył ostatnie zamówienie w Sklepie.

6. Dane osobowe Klientów przetwarzane w Sklepie są lub mogą być przekazywane innym osobom, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi dostępne w Sklepie, takim jak firma informatyczna, hostingodawca, firma księgowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy.

7. Klient ma prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie udzielonej przez niego zgody, w celu otrzymywania informacji o charakterze handlowym, Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Wykonanie opisanych wyżej uprawnień następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą, na podane na naszej stronie internetowej dane kontaktowe.

8.Klientowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz:
- do umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku – przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1225, z późn. zm.),
- do umów zawartych poczynając od dnia 25 grudnia 2014 roku –przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.).
2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu osoby posiadające Konto Klienta zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową na wskazany przez nie przy rejestracji adres e-mail. Brak akceptacji wprowadzonych zmian będzie równoznaczny z rezygnacją przez Klienta z możliwości dalszego korzystania z zarejestrowanego Konta Klienta, które zostanie usunięte z serwisu.
3. Dokonana przez Sprzedawcę zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na realizację umów zawartych przed jej wejściem w życie.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: